Privacyverklaring

Grip Graphics is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Grip Graphics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Contactinformatie zoals jouw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres en vergelijkbare contactgegevens
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
- Statistische informatie zoals internetbrowser, apparaat type en geschatte locatie (op basis van het IP-adres)

Verwerkingsdoeleinden

Grip Graphics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Het verbeteren van de website

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Grip Graphics verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden. We garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Grip Graphics neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Grip Graphics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gebruik van cookies

Grip Graphics gebruikt analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde functies niet zal kunnen gebruiken.

Gebruikte cookies:

Cookie: Statistieken
Namen: cid
Functie: Analytische cookie door toelaat om op geanonimiseerde wijze inzicht in websitebezoek te verkrijgen en de website te verbeteren.
Geldigheid: permanente cookie met een geldigheid van maximaal 1 jaar

Cookie: Veiligheid
Namen: csrftoken
Functie: Veiligheid cookie die helpt om misbruik van jouw gegevens te voorkomen.
Geldigheid: levensduur browsersessie

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

Cookie: Google Analytics
Namen: _ga, _gid, _gat en _umtz, _umta en gaClientId
Functie: Analytische cookie door Google die toelaat om op geanonimiseerde wijze inzicht in websitebezoek te verkrijgen en de website te verbeteren.
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Cookie: Facebook
Namen: c_user, datr, fr, lu
Functie: Functionele en niet-functionele cookies door Facebook die toelaten activiteit van gebruikers te verzamelen.
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Grip Graphics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gunther@gripgraphics.be.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van jouw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt je gevraagd om een e-mail te verzenden naar gunther@gripgraphics.be.

Je beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Wijzigingen

Grip Graphics behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan op de hoogte.

Contactgegevens

Grip Graphics
Molenberg 34
2450 Meerhout
gunther@gripgraphics.be
+32 477 955899
https://www.gripgraphics.be

Overtuigd van onze kwaliteiten?

Contacteer ons